Termini fitness kao i wellness odomacen je kako u svetu tako i kod nas, a oznacava citav pokret rekreativnog vežbanja s ciljem stvaranja specificnog stila života koji teži dobrom psiho-fizickom stanju, dobrom zdravlju, funkcionisanju organizma, poboljšanju nivoa fizickih sposobnosti, kvaliteta života. Termin fitness potice od reci fitt što znaci:

 • - Frequency - frekvencija
 • - Intesity - intezitet
 • - Time - trajanje
 • - Type - tip, vrsta

Pored grupnih programa koji sadrže veci broj vežbaca i jednog ili više trenera koji sprovode isti program, postoje i individualni fitness programi, usmereni i programirani, prilagodeni odredenom vežbacažbacu. Ostale fitness usluge ogledaju se u savetodavnim, nitricionistickim programima, programima ulepšavanja tela, raznim strucnim casopisima,.....

PODELA FITNESSA PO USMERENOSTI PROGRAMA

 1. Aerobik stilovi
 2. Programi jacanja i vežbe sa tegovima
  • - bez rekvizita
  • - sa rekvizitima
  • - na spravama i specijalnim prostorima (bazen)
 3. Programi istezanja (joga, stretching)
 4. Programi vežbanja specificnih grupa (trudnice)
 5. Kombinacija razlicitih programavracar teretana aerobik pilates fitnes fitness "power plate" "pauer plejt" kavitacija mezoterapija masaza "tae bo" "individualni trening" "personalni trening" yoga slavija "centar grada" beograd powerplate pauerplejt taebo individualnitrening personalnitrening centargrada